VIXEN

NEDVES SZEMCSESZÓRÓ ELJÁRÁS

Tartalomjegyzék

Általános kialakítás

Üzembe helyezés

Az AQUBLAST működési elve

A szórópisztoly

Szervízelési idők

A koptató közeg

A szivattyú szétszerelése szervízelésre és felülvizsgálatra

A kémlelő ablak cseréje

Diagramok és alkatrész lista

A nedves szemcseszórás víz (vizes oldat – a ford. megj.) és koptató közeg (együtt: zagy) által kifejtett egy fúvókán keresztül erőhatás, amely a felületről eltávolítja a zsírt, vagy olajat és a szennyeződést.
A víz-koptató közeg zagy a kabin zsompjában áll elő, ahonnan egy külső elektromotorral hajtott merülő poliuretán szivattyú segítségével jut a kézi működtetésű fúvókához. Amikor a zagy a szóró fúvókához jut, préslevegő beadásával felgyorsítjuk, hogy tisztító hatást biztosítsunk.
Miután a zagy érintkezett a munkadarabbal, visszafolyik a zsompba, amivel egy recirkulációs rendszer áll elő. A koptató közeg finom, széttöredezett részecskéi és egyéb szennyeződések eztán egy túlfolyón keresztül egy ülepítő/szűrő egységbe jutnak, ami a gép mögött található.

 

Általános kialakítás

Jelölések:

1 tető világítás 4 x fluoreszcensz fénycső 7 szabályzó és levegőnyomás-mérő
2 szellőző nyílás, amihez műanyag cső csatlakozik 8 kezelő pult Be/Ki kapcsolás vészmegállító, fűtő*, újraindító gomb
3 elektromos szabályzó doboz 9 3 fázis a motorhoz, vagy egyetlen fázis (opció)
4 ablaktörlő és öblítő 10 lábpedál Be/Ki (opcióban lehet rugós)
5 vizes lemosó pisztoly (újratöltéshez is használható) 11 vízleeresztő szelep
6  forgóasztal 12 vízbelépés
      *opció

Vissza a tartalomjegyzékhez

I. Rész

Üzembe helyezés

Az AQUABLAST gépek normál esetben nem igénylik, hogy a padlóhoz legyenek csavarozva.

1.1. Általános utasítások

A gépet egy teherbíró, sík felületre kell telepíteni, amely elbírja a gép, a munkadarab(ok) és az üzemvitelhez szükséges víz és szóró-szemcse együttes súlyát.
A legtöbb esetben a gép szabadon áll.
A legtöbb esetben az ülepítő egység a gép háta mögött kerül elhelyezésre, a lehető legközelebb a túlfolyóhoz, elkerülve ezzel egy egyébként szükségessé váló csövezést, ami dugulás veszéllyel járna.
Az AQUABLAST gépnek szüksége van egy vízmegtáplálásra, a gép hátulján.
A vezetékes vizet normál esetben az ablakmosóhoz és a kézi működtetésű öblítő pisztolyhoz adagoljuk be, amit használhatunk a gépnek vízzel történő feltöltésére is.
A gépnek van egy 100 mm-es szellőzőnyílása a gép tetején, hátul, ez teszi lehetővé, hogy a gép belsejében ne alakulhasson ki túlnyomás. A 100 mm,-es szellőző nyíláshoz tartozhat egy műanyag hosszabbító cső, amit külön szállítunk,
ez megakadályozza, hogy a gép tetejére visszahulló kondenzátum jusson.
Az is lehetséges (de ritkán van rá igény), hogy a szellőző nyílást egy külső falon át vezetett csőhöz csatlakoztassuk, amennyiben egy „tiszta szoba” szituáció igénye áll fenn.

1.2. Elektromos instrukciók

A standard AQUBLAST berendezéseket 25 A-es, 3 fázisú normál és földelt betáphoz kell csatlakoztatni (beleértve a 3 kW-os fűtő egységet is).
Arra az estre ha az AQUABLAST gépet zártkörű rendszerben üzemeltetjük, az ülepítő/szűrő egységhez történő csatlakozásra egy 12 V-os kábel szolgál.
Ezt a kábelt egyszerűen dugjuk be a gépen lévő csatlakozóba.
A szivattyú motort a kezelő panelhez kell csatlakoztatni, egy kis konnektoron keresztül, ami a műanyag tokon van kívülről felszerelve.
Ezt szét is kapcsolhatjuk, ha a szivattyú és a motor szervizelése miatt műhelybe kell ezeket vinni, anélkül, hogy bármi vezetéket meg kellene bontanuk.
Valamennyi elektromos megtáplálás és csatlakozás Felhasználó felelősségi körébe tartozik.
Ha a helyszínen nincs a környezethez megfelelő csatlakozó, akkor az így készített változatok kívül esnek Gyártó felelősségi körén.

FIGYELEM: 3 FÁZISÚ EGYSÉG ESETÉBEN ALAPVETŐ, HOGY A MOTOR FORGÁSI IRÁNYÁT ELLENŐRIZNI KELL, MIELŐTT A GÉPET VÍZZEL FELTÖLTENÉNK.
HA A GÉPET ROSSZ IRÁNYBA INDÍTJUK EL VÍZZEL FELTÖLTÖTT ÁLLAPOTBAN, AKKOR AZ LECSAVARJA A JÁRÓKEREKET A SZIVATTYÚBAN ÉS ANNAK SZÉTSZERELÉSÉT FOGJA IGÉNYELNI.

1.3. Préslevegő

Az AQUBLAST gépek működtetéséhez préslevegőre van szükség.
Az igényelt préslevegő mennyisége függ a szóró-fúvóka méretétől és a hatékony tisztításhoz szükséges nyomástól.
Általában nem szoktak 4,5 bar-tól nagyobb nyomást alkalmazni, mivel minél nagyobb a nyomás, annál több vízgőz keletkezik és a kamra átláthatósága lecsökken.
Ezért, ha a tisztítási hatékonyságot kívánjuk növelni a szokásosan alkalmazott 12,5 mm-es standard fúvóka teljesítménye fölé, akkor egy nagyobb, 14 mm-es fúvókát kell használnunk, nagyobb levegő beadással, ami nagyobb mennyiségű levegőt igényel.
A jellemző levegő mennyiségek a 3.1, pontban vannak feltüntetve.

Vissza a tartalomjegyzékhez

 

2. Rész

2.1. Az AQUBLAST működési elve

A pozíció

Ki pozícióban a gép nyugalmi állapotban van, amikor is csak a vízfűtő egység és a kabin világítása van bekapcsolva. Ha a gép ált harminc másodpercig, akkor a koptató közeg kezd leülepedni a zagyból a gép zsompjának aljára.
A folyadék e felett fog elhelyezkedni, ami könnyű lecserélhetőséget biztosít, ha már túl szennyezett.
A folyadékot csak a felső golyós szelepen (11.-es pozíció az általános kialakítást bemutató rajzon) keresztül szabad leengedni és aztán feltölteni a frissvíz megtáplálású kézi pisztolyon keresztül, ha zártkörű rendszert használunk, ezután a gépet egy külső csőről töltjük fel. Végezetül, miután újra feltöltöttük a gépet esetleg szükség lehet rozsdainhibítor beadagolására, ha a megtisztított tárgy felületének megőrzése ezt megkívánja.

B pozíció

2.2. Az üzemelés megkezdése

Amint a lábpedált lenyomjuk, a gép működni kezd. Győződjünk meg róla, hogy ekkor a kezelő szorosan tartja-e a szórópisztolyt, egyébként sérülés következhet be a gépen, mivel a nyomás hatására a pisztoly mozgásba jöhet.
Amikor a gép működésbe lép, az elektromos ablaktörlő és mosó működésbe lép,
az elektromos szivattyúval páthuzamosan, egy szolenoid szelep is kinyit, ami által a préslevegő a szórópisztolyba jut.
Az teljesen normális, hogy első néhány másodperc alatt (10 -20) a pisztoly csak vizet (mosó oldatot – a ford. megj.) fok kiszórni, mindaddig amíg a vízkeverő fúvóka megfelelően össze nem keveri a vizet és a koptató közeget (amíg a zagy elő nem áll - a ford. megj.).

C pozíció

2.3. Működtetés

A működtetés kezdeti stádiuma után a víz (mosó oldat) megfelelően összekeveredik a koptató közeggel, az ablakmosóból további víz jut a gép zsompjába, ami csupán néhány liter óránként. Ez a többlet vízmennyiség a túlfolyón keresztül hagyja el a gépet. A széttöredezett koptató közeg részecskék jellemző mérete finomabb lesz a vízfelszín közelében, mint a szivattyú belépő csonkja környékén.
A túlfolyón elfolyó víz többnyire szennyeződést tartalmaz és a koptató közeg széttöredezett részecskéit, amelyek aztán az ülepítő edényben fognak kiülepedni.
A szabadon álló ülepítő edényt időnként ürítsük le, először a vizet vezessük el róla, majd deponáljuk azt, utána ürítsük ki az edényből a szennyeződést és a széttöredezett részecskéket.

Az ülepítő/szűrő egység és a zártkörű öblítő rendszer

Az ülepítő/szűrő egység célja, hogy a túlfolyón át érkező folyadékból elkülönítse a szilárd szemcséket.
Nyilvánvaló, hogy a tiszta vizet használó ablakmosó és öblítő pisztoly órákon keresztül tartó szemcseszórás során megemelné a vízszintet, ha nem lenne túlfolyó felszerelve a gépre.
A túlfolyó egy másik célt is szolgál, annak következtében, hogy a túlfolyó vízzel együtt szennyeződés és szilárd részecskék is távoznak a zsompból, amelyek egyébként teljesen elszennyeznék a szóráshoz használt zagyot.

Két különböző típusú túlfolyó rendszer létezik:

A: standard nyitott elvezető túlfolyó

Ez a rendszer egyszerűen egy ülepítő edényből áll, ami a gép háta mögött van elhelyezve és itt fogadja a túlfolyón át távozó vizet.
Az edény terelő lemeze visszatartja a szóró szemcséket (rendszerint a degradáló-dott szemcséket) a szórás során eltávolításra került szennyeződéssel együtt.
A szennyeződés leülepszik az ülepítő edény aljára és rendszerint az ütköző lemez alján gyűlik össze, amint azt az alábbi ábra is mutatja.
Időnként a szűrő egységet ki kell üríteni és a szennyvizet el kell helyezni megfelelő tárolóban és a szilárd szennyeződést pedig egy erre alkalmas hulladéktárolóban.
Az ülepítő ürítésének gyakorisága függ a friss vizet használó ablakmosó és öblítő pisztoly használatától.
Mivel ezek mindegyike függ a kezelő személyzettől, így ettől függ a víz-, és szilárd szennyeződés elhelyezésének szükségessége is.

B zártkörű öblítő rendszer

Ez a rendszer ugyancsak a standard ülepítő egységből áll, de számos választható lehetőséget (opciót) is magában foglal:
Egy elektromos működtetésű szolenoid szelepet, amely a vizet csak a szórási fázis befejezése után engedi a túlfolyón keresztül folyni. Az időkésleltetés beállítható, rendszerint 1 – 2 perc, attól függően, hogy durva, vagy finom szemcsét használunk-e.
A késleltetés célja az, hogy a koptató közeg szemcséi kiülepedhessenek (finomabb szemcseméret esetén a kiülepedés hosszabb lesz, mint durvább szemcsék esetén) a gép zsompjában, majd ez után a szelep kinyit és lehetővé teszi a többlet víz számára, hogy a túlfolyó csövön keresztül távozzon az ülepítő/szőrőre.
Ezáltal azt várjuk, hogy ez a rendszer különválassza a finomabb degradálódott szemcséket (amelyek egyébként kiselejtezésre kerülnek) és jó, még használható szemcséktől.
Ezért a túlfolyón kilépő víz jobb minőségű lesz, vagy kevésbé szennyezett.
A zártkörű rendszernek van egy papír szűrője és tartó szerkezete, és aminek következtében, hogy a víz kevésbé lesz szennyezett, a kifolyó szennyeződés többnyire a papírtekercs-szűrőn marad fenn.
A papírtekercset kézileg kell kihúzni, ha már elszennyeződött.
Az ülepítő edény aljára egy 12 V-os szivattyú lett felszerelve, amely viszonylag tiszte vizet biztosít az öblítő pisztoly számára.
Így aztán az egyetlen, ami túltöltést idézne elő, az ablaktörlő, ami általában 5 l friss vizet fogyaszt óránként, és így több órás szemcseszórást tesz lehetővé, anélkül, hogy az ülepítő/szűrőt ki kellene üríteni.
A zártkörű rendszer utólag is felszerelhető a gépre.

Vissza a tartalomjegyzékhez

 

3 Rész

A szórópisztoly

Az AQUBLAST-ra szerelt szóró-fúvóka egy poliuretán öntvény, amit a rajta átfolyó víz ás koptató közeg miatt kopásálló kivitelre terveztek.

A szóró pisztoly négy fő részből áll:

 1. levegő fúvóka (edzett acél)

 2. poliuretán fúvóka test

 3. fúvóka

 4. fúvókatató gyűrű

 5. rögzítő csavar

A fenti részek mindegyike idővel kopik, és ezért ki kell cserélni, jóllehet az első, ami kikopik az edzett acél levegő fúvóka.
Ahhoz, hogy ez megfelelő elhelyezésű legyen, vagy megfelelő helyzetben tartsuk, az ábrán látható rögzítő csavart használunk.
A levegő fúvóka időnkénti forgatása megnöveli élettartamát, nagyon könnyű megállapítani, mikor kell a fúvókát eltávolítani.
Ugyanaz a forgatási elv szintén megnöveli a fúvóka élettartamát.

FONTOS: FIGYELJÜK MEG A LEVEGŐ FÚVÓKA HELYEZETÉT A PISZTOLYTESTEN BELÜL, HOGY A LEVEGŐ FÚVÓKA SZÁJA A FÚVÓKA KILÉPŐ NYÍLÁSÁNAK IRÁNYÁBA NÉZZEN! (LÁSD AZ ALÁBBI ÁBRÁT!)

3.1. Fúvókák és levegő fúvókák

Két fő fúvókaméret van az AQUBLAST 915-ös géphez; a 12 mm-es és a 14 mm-es, és mindkét fúvókához van egy megfelelő levegőfúvóka. A nagyobb méretű levegőfúvóka több levegőt igényel. Ez az alábbi táblázatból is látható.
Ezenfelül a gép standardként egy szilikon-karbid fúvókával kerül leszállításra, ha alumínium oxidot használunk, akkor a fúvóka kopása megnő, de használhatunk ebben az esetben bórkarbid fúvókát is, ami lényegesen hosszabb élettartamú és az ára csak csekély mértékben lesz nagyobb.

Az AQUABLAST pisztoly levegő igénye

Levegő fúvóka
jelölése

méret
(mm)
fúvóka méret levegőigény
2 – 3,5 bar nyomáson

HF3

5mm 12mm 24 - 34 cfm

HF4

6mm 14mm 40 - 60 cfm

Megjegyzés: a fenti fúvóka és levegő fúvóka kombináció az amit mi általában ajánlunk. A gépeket szilikon-karbid fúvókákkal szállítjuk, bórkarbid fúvókát igény esetén tudunk szállítani, arra az esetre, ha alumínium-oxidot kívánnak alkalmazni.

Segédlet a kompresszor kiválasztásához
Jó állapotban a kompresszorok az elektromos motor egy lóerejére vonatkoztatva kb. 35 l/min ( 3 cfm) légáramot produkálnak. Így egy 5 LE-ős motor kb 175 l/min préslevegőt állít elő.
Viszont, ha új kompresszorra van szükség, akkor az igényelt légszállítást meg kell duplázni, mint ami az AQUABLAST esetében szükséges lenne a pisztoly és levegő kombinációhoz, a hosszabb élettartam és a tisztítás biztonsága érdekében.

Figyelem: a préslevegőnek a gépre történő csatlakoztatásakor át kell vizsgálni a teljes tömlő hosszát, hogy nincs-e rajta lyukadás, mivel egészen kis lyuk is 35 – 50 l/min többletlevegő fogyasztást is előidézhet.

Vissza a tartalomjegyzékhez

 

4. Rész

Szervízelési idők – mindennapos üzemeltetés esetén

Naponta ellenőrizendők

Ellenőrizzük a víz-, és a szennyeződés szintjét, töltsük fel friss vízzel, ha szükséges használjuk a leeresztő szelepet (11. pozíció a kialakítási ábrán).

Figyelem: győződjünk meg róla, hogy a detergenst (a tisztító – az olajtalanító szert a ford. megj.), vagy acél munkadarabok szemcseszórása és tisztításaesetén a rozsdaátalakítót nem kell-e utántölteni, hogy a megfelelő koncentráció biztosított legyen.

Ellenőrizzük a koptató közeg koncentrációját a vízben
Ennek ellenőrzése nagyon egyszerű.

 1. Zárjuk el a levegő betápot, vagy állítsuk a gépen lévő szabályzót „0” állásba.

 2. Nyomjuk le a lábpedált és működtessük a szórópisztolyt 10 – 15 másodpercig.

 3. Töltsük fel az erre a célra szolgáló műanyag átlátszó hengert kb 50%-nyira a pisztolyból jövő zaggyal.

 4. Hagyjuk a zagyból kiülepedni a szilárd szemcséket (koptató közeg – a ford. megj.), 10% koptató közeg - víz arány a kívánatos

Hetente ellenőrizendők

 1. Ellenőrizzük a koptató szemcsék állapotát és szükség esetén cseréljük le a töltetet.
  A koptató közeg cseréjéhez csatlakoztassunk egy tömlőt az alsó leürítő golyós szelephez és eresszük le. A zsomp alján található egy keverő is, ami a zagy előállítására szolgál, anélkül, hogy a szivattyút működtetnünk kellene.
  Soha ne járassuk a szivattyút szárazon, mert könnyen meghibásodhat.
  Alternatív megoldásként leereszthetjük a vizet a szemcsékről és a szemcsét kézzel kiüríthetjük a zsompból, majd öblítsük át a gépet az alsó leeresztő szelepen keresztül.
  Ezután zárjuk le a szelepet, töltsük fel koptató szemcsével, ennek szintjének a vízelvezető szelep alatt kell lenni, kb 15 – 20 l koptató szemcse elegendő egy új töltethez.

 2. Ellenőrizzük le a kémlelő ablakot és szükség esetén cseréljük ki a VIXEN által gyártottal. Ne használjunk normál üveget ebben a gépben, a gyári üveg laminált biztonsági üveg, aminek a széle kerekített, hogy elkerüljük a tömítő gumi sérülését.

 3. Ellenőrizzük le az ablaktörlőket.

 4. Ellenőrizzük le, hogy a szóró pisztoly tömlői nem kopottak-e.

 5. Ellenőrizzük le, hogy a koptató szemcsék között nincs-e olyan mechanikai hulladék, amely károsíthatná a szivattyút (pl: csavarok, sorják, kisebb-nagyobb fém alkatrészek).

 6. Tisztítsuk meg a belsejében lévő szellőző csonk terelő lemezét a koptató szemcséktől a gép.

 7. Ellenőrizzük le az ajtó tömítését és szükség esetén cseréljük ki.
  Figyelem: az ajtó tömítés és az acél között szilikon gyanta van, ezt nyomjuk bele a nútba!

 8. Ellenőrizzük le a kabin gumitömítését.

Havonta ellenőrizendők

Ellenőrizzük le a zsomp aljára ragasztott gumi tömítést, ez akadályozza meg a zsomp idő előtti kikopását a szemcsék koptató hatása következtében, amelyeket a szivattyú által megtáplált keverő fúvóka mozgat.

Vissza a tartalomjegyzékhez

 

5. Rész

5.1. A koptató közeg

Természetesen a nedves szemcseszórásra alkalmas koptató közegnek nem szabad korrozívnek lennie, a legáltalánosabban használt szemcse az üveggyöngy és az alumínium oxid (Vixosheen & Vixograin Virgin).
Fontos, hogy a Virgin Aluminium Oxide csak recirkuláltatott anyagként használt, és így tartalmazhat fém részecskéket, amelyek viszont korrodálhatnak.
Egyéb szemcse lehet saválló acélsörét, kerámiagyöngy, üveggyöngy de akár műanyag is.
Egyéb információ igénye esetén konzultájunk a gyártóval!

5.2. Rozsdainhibítor

Nagyon fontos, hogy ha lágy acélt, vagy öntöttvas alkatrészt kívánunk szemcseszórni, akkor rozsdainhibítort, vagy detergenst adagoljunk a vízbe, ami megakadályozza az azonnali korróziót, miután az alkatrészt szemcseszórással megtisztítottuk (mivel az addig védelmet jelentő zsír-, vagy olaj réteget ezzel a folyamattal eltávolítottuk, így a levegő oxigénje, illetve a jelenlévő nedvesség következtében ezeken a felületeken a korrózió órákon belül megindul – a ford. megj.)
Ezen túl ilyen esetekben ajánlatos zártkörű öblítő rendszert használni, amely az ülepítő edényben megszűrt vizet használ, amely már tartalmaz rozsdainhibítort, amelyet a szivattyú felnyom az öblítő pisztolyhoz. (5. pozíció az kiviteli ábrán), ellentétben a normál esetben használt friss vízzel szemben.

5.3. Zsírtalanítás, olajtalanítás

A nedves szemcseszórás lehetővé teszi, hogy zsíros, és/vagy olajos alkatrészeket szemcseszórjunk, anélkül, hogy ezeket előbb olajtalanítani, majd szárítani, ezután pedig szemcseszórni kellene.
A zsírtalanító detergens (amely nem lúgos!) maga is tartalmazhat rozsdainhibítort.
A detergensek jobb hatásfokkal működnek, ha meleg oldatot használunk.
Ajánlatos tehát a géphez kapható elektromos melegítőt alkalmazni.
Az előzetesen beállított hőmérséklet (amit a termosztáton tudunk beállítani) normál esetben 40 oC, e felett nagy mennyiségű gőz keletkezik, ami a kamra átláthatóságát nagymértékben lerontja.

Vissza a tartalomjegyzékhez

 

6. Rész

A szivattyú szétszerelése szervízelésre és felülvizsgálatra

Az AQUABLAST szivattyú öntött poliuretán egység, ami természetszerűen nem korrodál és ellenáll a koptató közeget tartalmazó zagy koptató hatásának. Ha a szivattyút eltávolítjuk a helyéről, könnyedén felülvizsgálható az alábbi módon:

1. ábra

A) Az 1. ábra mutatja az AQUBLAST-ból kiszerelt szivattyút, az első darab, amit meg kell vizsgálnunk az „A”-val jezett keverő fúvóka. Meg kell vizsgáljuk, hogy ez nincs-e eltömődve, amit úgy tehetünk meg, hogy eltávolítjuk a tömlőt és a szorítóját és a rögzítő csavart. A belül feltapadt szennyeződést el kell távolítani és meg kell vizsgálnunk a kopás mértékét.
Amennyiben kopott, akkor ki kell cserélnünk, mivel ez az egység a szivattyúból kilépő vízzel dolgozik és a keverő fúvóka nagyobb mértékű kopása alacsonyabb fúvókanyomást és kisebb teljesítményt eredményez.

2. ábra

B) Az első lépés a szivattyú szétszedésekor, hogy eltávolítjuk a négy tartócsavart, ami összefogja a két részből álló szivattyútestet. Figyeljünk rá, hogy ha saválló alátétek vannak behelyezve a csavarok alá, akkor ezek a megfelelő oldalra kerüljenek vissza.
A behelyezett alátétek megakadályozzák, hogy a járókerék belevágjon a szivattyútestbe, ezért aztán nagyon fontos, hogy az alátétek megfelelő felületekkel kerüljenek vissza a helyükre.

3. ábra

B.1) A járókerék saválló házból áll, amelynek poliuretán bevonata van és 4 bordája.
Ezek idővel kopnak és ki kell őket cserélni, ha a járókerék bordák (mind a 4) kikopnak, alacsony szivattyú-teljesítményt okozva ezzel.

4. ábra

C) A járókerék menetes és a kicserélésekor egyszerűen csavarjuk le a motor tengelyéről. Ennek érdekében helyezzünk egy csavarhúzót, vagy hasonlót a tengelyén keresztül az ott lévő lyukba (lásd az 1.B ábrát), és így a járókerék lecsavarható.
Általában egy puha ütőszerszámot használunk, hogy megindítsuk a járókereket a meneten.
Ha összeszereljük a járókereket, győződjünk meg róla, hogy a menet feszesen fog és újra szilárdan ül a motortengelyen.

Vissza a tartalomjegyzékhez

 

7. Rész

A kémlelő ablak cseréje

Jónéhány órás szemcseszórás után a kémlelő ablak üvege karcolódik és emiatt a kabin belsejében az átláthatóság csökken.
Az üvegcsere gyakorisága függ a használatos koptató közegtől, pl attól, hogy üveggyöngyöt, vagy alumínium-oxidot használunk, az üvegre pattanó szemcsék mennyiségétől és természetesen a gépet kezelő személyzettől.
Ahhoz, hogy eltávolítsuk az elhasználódott ablakot, távolítsuk el a gömblecet az ablaktömítésből és az ablakot könnyedén nyomjuk meg.
Az üveg cseréje egészen egyszerű folyamat, amint az alább ismertetjük.
Amikor először rendelünk új ablakot célszerű, hogy egy speciális eszközt (Vixen WDR tool No 73) is rendeljünk hozzá, hogy a cserét gyorsabban végezhessük el.

1. Ahhoz, hogy elősegítsük a gumicsík behúzását, ajánlatos a gumit és az üveget is bekenni vizes szappanos oldattal. Győződjünk meg róla, hogy a gumiszalag illeszkedik a gép felső széléhez, amint ez az ábrán látható. 2. Ha új gumicsíkot húzunk be, legyünk óvatosak és használjunk egy kicsit hosszabbat, mint ami szükségesnek látszik, és végül vágjunk le legalább 25 mm-nyit, hogy jól illeszkedjen.

3. Amikor a gumicsíkot levágjuk, akkor úgy
illesszük, hogy az feszes legyen , ezért enyhén nyomjuk össze.
4. Fektessük a csereablakot a fenék felőli sarokba némi szögelhajlással és nyomjuk addig, amíg nem igényel nagyobb erőfeszítést.

5. Használjuk a speciálisan erre a célra szolgáló eszközünket (WRD73), amivel alányúlhatunk a gumicsík alá és helyére igazíthatjuk, ha szükséges alkalmazzunk még több szappanos vizet. 6. A WRD73-as szerszámmal meg tudjuk nyitni az üveg nútját, ahol erre szükség van, majd kézzel állíthatjuk be az üveget középre a núton belül, mert egyébként az utolsó sarokba történő behelyezés nehéz lesz .

7. Amint a tömítőgumi és az üveg a helyére kerül a szorító gömbléc behelyezése az utolsó fázis. 8. Nyomjuk a szorító gömblecet a behúzó szerszámra (WDR73), ahogy az ábrán látszik és fűzzük be a szerszám végén lévő szembe.

9. Az ablak felső részén kezdve, húzzuk a záró csíkot a tömítés fő nútjába, a szerszámunk alkalmas arra, hogy szétnyissa a fő nútot és lehetővé tegye a szigetelő csík (göbléc) behúzását. 10. A szerszám végigsiklik a csatornában (nútban), miközben behúzza a tömítő csíkot a nyélen és a szemen keresztül. Enyhén mozgassuk/csavarjuk a szerszámot balról jobbra, annak érdekében, hogy elősegítsük a folyamatot.

11. Miután befejeztük körbe a behúzást, a szerszámot távolítsuk el és a tömítő csíkot vágjuk el úgy, hogy 2 – 3 mm átlapolás keletkezzen, amit összefeszül, ha a helyére kerül. 12. A szerszám fogantyújával simítsuk át az átlapolt végeket, befelé nyomva a csatornába (nútba), feszes illesztést biztosítva ezzel, ami megkívánt.

Vissza a tartalomjegyzékhez

 

8. Rész

8.1. Szerviz diagram

 1. 1/8’ csatlakozás 230 V, levegő szolenoid szelep
 2. ½”csatlakozás indító levegőszelep
 3. ¼” csatlakozás 230 V, törlő víz szelep
 4. lemosó/géptöltő pisztoly
 5. szórópisztoly
 6. zsomp fűtő egység, 3 kW-os
 7. koptatóközeg szivattyúház
 8. koptatóközeg szivattyú szűrő
 1. koptatóközeg-keverő cső
 2. 2”-os leeresztő golyós szelep
 3. 1”-os leeresztő golyós szelep
 4. túlfolyó leeresztő 1”-os csatlakozó
 5. 1 LE-ős, vagy 3 LE-ős szivattyú motor
 6. lábpedál
 7. szűrő egység

8.2. Elektromos áramkör diagram

8.3. Alkatrész diagram

8.4. Alkatrész lista az AQUBLAST 915, 1215 és 1515-ös nedves szemcseszóró berendezésekhez

Cikkszám  Megnevezés
AQ001 poliuretán szemcseszóró pisztoly-test
(Polyurethane blast gun body)
AQ002 5 mm-es saválló-acél levegő fúvóka
(Stainless steel airjet 5mm)
AQ003 6 mm-es saválló-acél levegő fúvóka
(Stainless steel airjet 6mm)
AQ004 rögzítő csavar a levegő fúvókához
(Grub screw for airjet)
AQ005 fúvókarögzítő gyűrű
(Nozzle retaining ring)
AQ006 szilikonkarbid fúvóka (12-es, vagy 14-es méret)
(Silicone carbide nozzle (state size 12 or 14mm))
AQ007 bórkarbid fúvóka (12-es, vagy 14-es méret)
(Boron carbide nozzle (state size 12 or 14mm))
AQ008 szóróanyag tömlő a szivattyútól a pisztolyig (ár/fm)
(Blast hose from pump to gun body (priced per metre))
AQ009  levegő tömlő (kék) szóró pisztolyig (ár/fm)
(Air hose (blue) to blast gun (priced per metre))
AQ010 saválló tömlőszorító (1 készlet 8 féle használatra)
(Stainless steel hose clips (1 set comprising 8 off all internal))
AQ011  poliuretán “T” idom a szivattyú kilépőhöz
(Polyurethane ‘T’ connection from pump outlet)
AQ012  keverő fúvóka
(Agitation nozzle)
AQ013 gyorssan szerelhető
(Quick release coupling (to which poly ‘T’ connects))
AQ014 durva szennyeződés-szűrő (standard 12 mm) előírt tömlő méret
(Course debris filter (standard 12mm) specify hole size)
AQ015 saválló csavar ( 4 db) a szivattyú összetartásához
(Stainless bolts (4 off) for clamping pump)
AQ016 poliuretán szivattyú test – 2 részből
(Polyurethane pump body – 2 piece unit)
AQ017 menetes poliuretán járókerék
(Threaded polyurethane impeller)
AQ018 távtartó a szivattyú testen (3 mm-es)
(Spacers for pump body in between clamp (3mm))
AQ019 vízszivattyú tartógyűrű
(Water pump retaining ring)
AQ020 víz elosztó csavar
(Water disperse screw)
AQ021 fő motor/szivattyú-ház
(Main motor/pump housing)
AQ022 3 fázisú, 2,2 kW-os elekromotor
(3 phase electric motor 2.2kw)
AQ023 lábpedál (rugós) - igény esetén ez elhagyható
(Foot pedal (latching standard) none if requested)
AQ024 világító üveg
(Illumination glass)
AQ025 kémlelő ablak üveg
(Viewing window glass)
AQ026 3 kW-os incaloy fűtőegység belső termosztáttal
(3 kW incaloy heater with internal thermostat)
AQ027 iker floureszcensz lámpa (rendszerint 2 beszerelt)
(Twin fluorescent lamp units (2 fitted normal))
AQ028 kémlelő ablak motor
(Viewing window wiper motor)
AQ029 törlőkar
(Wiper arm)
AQ030 törlő lapát
(Wiper blade)
AQ031 hosszúszárú gumikesztyű
(Armhole gauntlets)
AQ032 200 mm-es körkörös szorító a védőkesztyűhöz (egy pár)
(200 mm circular clips for above (pair))
AQ033 csapódó ajtózáró kézi fogantyú, kompletten
(Slam shut door handle complete)
AQ034 ajtótömítő gumi (ár/fm)
(Door seal (rubber bulb) (price per metre))
AQ035 ablaktömítő c/w gömbléc (ár/fm)
(Window seal c/w bead (price per metre))
AQ036 öblítő kézipisztoly
(Hand pistol rinse gun)
AQ037  B202p poppett szelep
(B202p poppett valve)
AQ038 ablak mosó flexi és fúvóka
(Window washer flexi & nozzle)
AQ039 belső szitaszövet (a gép típusát is adjuk meg hozzá!)
(Internal mesh floor (add machine model to part no.))
AQ040 cirkuloációs szivattyú az ülepítő egységhez (zártkörű)
(Recirculating pump for sedimentation filter unit (closed loop))
AQ041 szűrőpapír tekercs a zártkörű egységhez
(Filter roll for closed loop)
AQ042 szűrőpapír tekercs tartó az ülepítő egységhez
(Standard filter roll shelf for sedimentation filter unit)
AQ043  mágneses biztonsági ajtózár
(Magnetic door interlock safety cut out)
WDR73 speciális ablaktömítés-szerelő szerszám
(Special window refit tool)

Vissza a tartalomjegyzékhez

 

 Vissza